Ponuka práce

Prijímame do hlavného pracovného pomeru alebo na dohodu:
- osoby nad 19 rokov veku ktoré sa preukážu ODPISOM z registra trestov nie starším ako 3 mesiace a sú zdravotne spôsobilé,

- sú držitelmi preukazu odbornej spôsobilosti , alebo v rámci predpracovného obdobia sa zaviažu vykonať školenie a skúšku odbornej spôsobilosti s možnosťou preplatenia nákladov súvisiacich so získaním preukazu odbornej spôsobilosti.


VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA:

- región ZÁHORIE

Uchádzači o prácu môžu:
telefonovať na č. tel.: 02/43634958
napísať nám email na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
alebo osobne nás navštíviť na adrese: Bratislava - Trnávka, Bulharská 70,

SPOJE MHD:

- linka autobus MHD č. 67- priamo pred budovu - zastávka: “Pri zvonici“

Ďaľšie spoje:

- linka autobus MHD č. 53 alebo 63 – zastávka „Bojnícka“
- linka autobus MHD č. 58 – zástavka „Bočná“
- linka trolejbus MHD č. 204 alebo 205 – zastávka „Bulharská“