HOME - Profil história

HISTÓRIA obchodnej značky OMOS:

Na úseku ochrany majetku a osôb pod značkou OMOS ako bezpečnostná agentúra pôsobíme od r. 1990.

Pred účinnosťou prvého zákona o súkromných bezpečnostných službách – teda do roku 1998 ako OMOS - súkromna agentúra - civilná bezpečnostná služba sme pôsobili so zameraním na ochranu majetku, osôb a služieb, pátracích a detektívnych služieb, prevoz financií, technického zabezpečenia, usporiadatelských a ochranných služieb.

Po súčinnosti zákona c.379/97 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách od júla 1998 naša obchodná značka používala aj prívlastok SBS, od roku 2003 používame iba zakladnú, obchodnú značku a to: OMOS SLOVAKIA, s.r.o.: Viď Obchodný register: www.orsr.sk

Svoju činnosť vykonávame na základe licencie vydanej podľa teraz účinného zákona č. 473/2005 Z.z.. Bezpečnostné služby vykonávame v plnom rozsahu § 3 Zákona o SB.

S našimi odberatelmi, máme vytvorené výborné a korektné vzťahy a maximálnu spokojnosť s našimi službami. Svedčí o tom aj počet uzatvorených zmlúv a objednávok ktorých je vyše sedemdesiat a  aj to, že niektorí odberatelia našich služieb využívajú naše služby od roku 1992, nezmenili našu strážnu službu a využívajú ju až doteraz. Naše hodinové odbytové sadzby sa z dôvodu efektívneho riadenia manažmentu a využívania najnovších metód riadenia prevádzky bezpečnostnej služby pohybujú v strede odbytových sadzieb ostatných SBS a sú spojené s vysokou kvalitou služieb zákazníkovi. Pre našich klientov na základe rozboru členitosti, dôležitosti a účelnosti navrhneme optimalizáciu počtu členov strážnej služby. Prihliadame na optimálnu zaťaženosť strážnej služby a obtiažnosť úkonov. Tieto ukazovatele budú dohodnuté na spoločnom rokovaní pred zahájením výkonu strážnej služby. Požiadavky na výkon ochrany majetku a osôb objektu