SLUŽBY SBS

OMOS = TRADÍCIA – KVALITA – ZODPOVEDNOSŤ
BEZPEČNOSTNÉ SLUŽBY:
STRÁŽNA SLUŽBA:

- PROFESIONÁLNA OCHRANA OBJEKTOV na verejne prístupnom a na inom než verejne prístupnom mieste,
- OCHRANA OSOBY,
- OCHRANA OSOBY A MAJETKU PRI PREPRAVE,
- OCHRANA PREPRAVY MAJETKU A OSOBY,
- ZABEZPEČOVANIE PORIADKU NA MIESTE ZHROMAŽDOVANIA OSôB,
- PREVÁDZKOVANIE ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU ALEBO POPLAŠNÉHO SYSTÉMU, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta,
- VYPRACÚVANIE PLÁNU OCHRANY,

- PORADENSKÁ A KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ,


- OSTATNÉ ČINNOSTI V ZMYSLE ZÁKONA O SB :

Evidencia osôb, návštev, vozidiel, majetku, informačná činnosť, kľúčová služba,
hliadky PO a BOZP, obsluha pultu centrálnej ochrany objektu, odomykanie
a zamykanie objektov, kontroly nákladov vozidiel a kontroly osôb, obsluha a kontrola technických zariadení objektu a ďalšie činnosti podľa dojednania s obchodným partnerom.